Herbestemmen

Niet ieder bestaand gebouw leent zich makkelijk om er een nieuwe bestemming in te krijgen. In een tijd van een groot tekort aan woningen ligt vooral deze functie voor de hand. Maar als het een bijzonder gebouw is, zoals een watertoren of een molen, dan is het vaak toch een hele opgave.  

Door onze kennis van oude gebouwen en bijzondere opgaves, onze netwerken en creativiteit zijn wij bij uitstek de partij die u kan helpen bij een succesvolle aanpak en uw idee waarmaken, of juist u ideeën aanreiken.  

Onderzoek

Om voor een gebouw in kaart te brengen waar de beste mogelijkheden voor ontwikkeling liggen is het gebruikelijk een herbestemmingsonderzoek uit te voeren. Dat kan in de vorm van een korte analyse, maar ook door een uitgebreid onderzoek. Dan wordt bijvoorbeeld een bouwhistorische verkenning verkenning uitgevoerd, een bouwtechnisch onderzoek, en als derde een functieonderzoek. Afhankelijk van de situatie kan die gepaard gaan met een marktverkenning. Aan de hand van een aantal reële functies kan vervolgens de haalbaarheid van een herbestemming worden doorgerekend. Uiteraard kunnen duurzaamheidsmaatregelen hierin worden meegenomen. Voor het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek kunt u subsidie aanvragen. Wij begeleiden u graag bij de aanvraag en kunnen het onderzoek voor u uitvoeren, al dan niet met een van onze deskundige partners.

Resultaat gericht

Bij het herbestemmen gaat het om maatwerk, waarbij er een goede mix moet zijn tussen behoud van kwaliteit en comfortabel gebruik van het gebouw. Een verbouwing of transformatie die duurzaam is, zorgt voor een waardevaste investering, die positief uitwerkt op de exploitatie. Kennis van de huidige technische noviteiten die speciaal voor deze markt zijn ontwikkeld, is cruciaal. 

Onze brede ervaring zorgt er bovendien voor dat het herbestemmen van uw bezit bij ons in goede handen is. Focus op het eindresultaat en een passend gebruik voor een lange termijn staat voorop!

Warmelo & Van der Drift in Vlaardingen
Turfschuur Klein Hitland in Nieuwerkerk a/d IJssel