In enkele jaren tijd is het herbestemmen van beeldbepalende panden en monumenten uitgegroeid tot een aparte vakdiscipline. 

Door onze kennis van oude gebouwen en monumenten en onze inzet voor subsidies zijn wij bij uitstek de partij die u kan helpen bij een opgave tot het herbestemmen van panden. Op uw verzoek kunnen wij u voorbeelden van dergelijke, (mede) door ons uitgevoerde onderzoeken toezenden. 

Subsidie

Voor het uitvoeren van een dergelijk herbestemmingsonderzoek kunt u subsidie aanvragen. Wij begeleiden u graag bij de aanvraag en kunnen adviseren over de haalbaarheid ervan. 

Verder zijn er voor dergelijke historische panden vele subsidiemogelijkheden bij overheden en fondsen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u ook op dit gebied uitstekend van dienst zijn. Op uw verzoek kunnen wij u voorbeelden laten zien van eerdere aanvragen voor subsidie op grond van de BRIM-rijksregeling.  

Duurzaamheid

Bij het herbestemmen gaat het om maatwerk, waarbij er een goede mix moet zijn tussen behoud van kwaliteit en comfortabel gebruik van het gebouw. Een verbouwing of transformatie die duurzaam is zorgt voor een waardevaste investering, die positief uitwerkt op de exploitatie. Kennis van de huidige technische mogelijkheden die speciaal voor deze markt zijn ontwikkeld, is cruciaal. 

Juist door de brede ervaring die er in ons bedrijf is op het gebied van vastgoed, ons uitstekende netwerk en de nieuwe kennis die is opgedaan in het kader van de post-HBO-opleiding ‘Herbestemmen van monumenten’ bij de HAN, kunnen wij stellen dat uw project bij ons in goede handen is.

Vraag ons voor een vrijblijvend gesprek!