Monumenten

Monumenten zijn de dragers van onze dorpen, steden en linten. Ze sieren ons land en geven met hun expressie en karakter betekenis aan gebieden. Monumenten en beeldbepalende panden behoren tot het culturele erfgoed waar we iedere dag van kunnen genieten. Toch wordt de omgang met regels en omstandigheden wel eens als lastig ervaren.

Op het gebied van de monumentenzorg is het van belang de weg goed te kennen: er zijn vele specialisten die u van dienst kunnen zijn op hun eigen terrein. Zelf kunt u ons zien als generalist binnen de monumentenzorg, en wij putten bovendien uit bijna 60 jaar praktijkervaring. Wij helpen u graag op weg bij uw project, bemiddelen bij alles wat zich voordoet en kunnen zorgen voor begeleiding.

Maatwerk

De monumentenzorg in Nederland is goed georganiseerd, maar het helpt als u op weg geholpen wordt. Veel oude gebouwen zijn woonhuis en daarmee over het algemeen in particuliere handen. Maar ook is er gelukkig nog veel waardevol maatschappelijk vastgoed. Vervangen door nieuwbouw is om vele redenen vaak een slecht idee. Nieuwe opgaves zoals de verduurzaming en comfortverbetering in bestaande bouw lijken niet eenvoudig, maar zijn niet meer dan een interessante uitdaging die de juiste aanpak vergt. Toepassing van soms innovatieve producten vergt soms doorzettingsvermogen en overtuiging, die hand in hand gaat met respect voor architectuur en het vakmanschap van onze voorouders.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Bij ons kunt u met al uw vragen terecht. Zowel voor technisch advies op maat, bij het aanvragen van vergunningen, bij vooroverleg of voor voor het aanvragen van subsidie zit u bij ons goed. Behoud van oude gebouwen is onze passie, Een quick-scan, kort advies of haalbaarheidsonderzoek dan wel een uitgebreide studie, alles is mogelijk.


boerderij te Nieuwerkerk a/d IJssel
detail villa te Nieuwerkerk a/d IJssel
detail N.H. Kerk te Nieuw-Beijerland

Kasteel de Wittenburg te Wassenaar