Subsidie

Voor oude gebouwen zijn er -afhankelijk van de situatie- soms best subsidiemogelijkheden. Zeker in de provincie Zuid-Holland is er op erfgoedgebied en bij combinaties met toerisme & recreatie veel mogelijk. Voor duurzaamheid zijn er per gemeente vaak regelingen en ook van het rijk wordt op dit gebied veel verwacht. Nu al zijn er regelingen voor subsidie voor herbestemming, onderhoud en restauratie. 

Specialisme

De aanvraag van subsidies is een specialisme. Met succes hebben wij op verschillende gebieden subsidies voor onze klanten mogen aanvragen. Daarnaast beschikken we over een uitstekend netwerk van bedrijven die weer andere expertise hebben dan wij, zoals bijvoorbeeld voor subsidies op het gebied van groen, natuur of landbouw.

De laatste jaren hebben we ons met name ingezet op het gebied van SIM-subsidies en het opstellen van meerjaren onderhoudsschema’s voor rijksmonumenten. De SIM staat voor ‘Subsidie Instandhouding Monumenten’ en kan jaarlijks tot 31 maart worden ingediend.

Verder hebben we eerder met succes subsidies aangevraagd voor archeologie, herbestemmingsonderzoek, projecten bij erfgoedlijnen, onderhoudssubsidies, Europese subsidies en voor verduurzaming.

Vraag het ons

Hebt u een specifieke vraag voor uw pand of overweegt u subsidie aan te vragen voor onderhoud, herbestemming of een andersoortige ingreep neem dan contact op!